Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Gottem

Oude Heirbaan 159A

9800 Gottem

Hoofdapotheker: Stéphanie Gevaert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0678.822.232

Machtigingsnummer APB: 442701

Telefoonnummer: 051 43 36 02

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.